Silos paszowy Rivakka jest wykonany z wysokiej jakości stali cynkowanej ogniowo. Całkowite usuwanie paszy jest możliwe dzięki zastosowaniu ośmiokątnego leja dennego i zwężającego się segmentu prowadzący do pierwszego poziomu.

Odpowiednia wytrzymałość materiału o grubości 1,5 – 3 mm sprawia, że konstrukcja silosu jest bardzo solidna. Silos umożliwia łatwy montaż do wymaganej wysokości za pomocą śrub i elementów ścianek o wysokości 93 cm lub 42 cm. Mocowany na stałe dach jest wykonany ze stali.

Lej denny z podporą umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie silosu. Lej wylotowy przenośnika ślimakowego może być zainstalowany bezpośrednio pod klapą denną, natomiast silos może być stosowany w ramach automatycznego układu zasilania.

Wysokiej jakości silos.

DANE TECHNICZNE

Objętość Wysokość Liczba poziomów Kg 650/m³
5,4 m³ 3,4 m 1 3500
6,7 m³ 3,8 m 1 ½ 4360
8,6 m³ 4,3 m 2 5600
9,9 m³ 4,7 m 2 ½ 6440
11,8 m³ 5,2 m 3 7600
13,1 m³ 5,6 m 3 ½ 8500
15,0 m³ 6,1 m 4 9700