Części zamienne

  • Sita do wszystkich śrutowników bijakowych, wielkość otworów sita 2 – 10 mm 
  • Sita do mlewników Rivakka  dostępne również w wersji ocynkowanej 
  • Trównoważone wentylatory ssawno-tłoczące do mlewników Rivakka.

Kontakt